Wanneer een nanny maximaal 3 dagen per week voor u werkt, kunt u gebruik maken van de regeling ´Dienstverlening aan huis´. Deze regeling houdt in dat u geen sociale lasten en premies hoeft te betalen over het loon van de nanny. Wanneer u 4 of meer dagen per week opvang nodig heeft, dan kunnen wij 2 nannies voor u zoeken. U kunt op deze manier toch gebruik maken van deze regeling. Voor deze regeling gelden de volgende rechten en plichten voor ouders en de nanny:

  • Het uurloon. Dit moet u vooraf afspreken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon;
  • Een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs;
  • Doorbetaalde vakantie. Wie bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 maal 2 uur vakantie;
  • Maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor de nanny geldt.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.