Kinderopvang aan huis
Omdat er veel komt kijken bij het regelen van kinderopvang aan huis, hebben wij hieronder alle stappen op een rijtje gezet, zodat u een duidelijk beeld krijgt van alles wat er geregeld moet worden voor een nanny aan huis. Is er toch nog iets niet helemaal duidelijk, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Alles op een rijtje:

 1.  U bent op zoek naar kinderopvang aan huis en bent geïnteresseerd in de diensten van Oppas voor Jou.
 2.  U neemt contact op met Oppas voor Jou door middel van:
  a.       Een telefoontje naar 030-743 3764
  b.       Een e-mailtje naar info@oppasvoorjou.nl
  c.       Het invullen van het contactformulier
 3. Oppas voor Jou neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tevens ontvangt u van ons een uitgebreid intakeformulier. Dit dient u alvast in te vullen en te retourneren voordat het intakegesprek plaatsvindt. Op deze manier krijgen wij alvast een duidelijk beeld van uw gezinssituatie en wensen voor een gastouder.
 4. Het intakegesprek vindt vervolgens plaats bij u thuis. In dit intakegesprek worden alle wensen en verwachtingen ten aanzien van de gastouder besproken. U kunt in dit gesprek al uw vragen stellen en precies aangeven waar u naar op zoek bent met betrekking  tot de kinderopvang aan huis. Wij zullen u ook een aantal vragen stellen om een goed beeld te krijgen van uw situatie, zodat een gastouder geselecteerd kan worden die goed aansluit bij uw wensen en verwachtingen met betrekking tot de opvang.
 5. Na het intakegesprek gaan wij beginnen met de werving en selectie van potentiëel geschikte gastouders voor uw gezin. Dit kan enkele weken tot maanden in beslag nemen, afhankelijk van het aanbod van gastouders, maar ook van uw specifieke wensen. U betaalt het bemiddelingstarief van €395,-  aan Oppas voor Jou, wanneer er een gastouder is gevonden en er een match is. U betaalt dus pas op het moment dat u weet dat uw gastouder bij u gaat starten.
 6. Wanneer één of meerdere potentiële gastouders gevonden zijn, vindt een kennismakingsgesprek met de gastouder plaats bij u thuis. Een bemiddelingsmedewerker van Oppas voor Jou zal hier ook bij aanwezig zijn. In dit kennismakingsgesprek worden uw wensen en verwachtingen besproken ten aanzien van de gastouder, en kunt u kijken of er een klik is.
 7. Wanneer de klik er niet is, zullen wij verder zoeken tot er een geschikte gastouder gevonden is.
 8. Wanneer er een geschikte gastouder gevonden is worden de volgende overeenkomsten getekend:
  1. De overeenkomst tussen Oppas voor Jou en het gezin. Hierin wordt beschreven dat het  gezin akkoord gaat met Oppas voor Jou als bemiddelaar tussen het gezin en de gastouder. Tevens wordt de rol van Oppas voor Jou beschreven en de betalingswijze vermeld.
  2. De overeenkomst volgens de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ tussen de gastouder en het gezin. In deze overeenkomst worden de werkdagen- en tijden van de gastouder beschreven, evenals voor welke kinderen zij zal zorgen en welke rechten en plichten voor beide partijen gelden.
  3. De overeenkomst tussen Oppas voor Jou en de gastouder. Hierin wordt de rol van Oppas voor Jou beschreven en worden de rechten en plichten van beide partijen benoemd.
 9. Omdat Oppas voor Jou voldoet aan alle eisen volgens de Wet Kinderopvang 2010, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Welke eisen worden er o.a. gesteld aan Oppas voor Jou en haar gastouders?
  1. De gastouders beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), alvorens de gastouders met hun werkzaamheden beginnen.
  2. Oppas voor Jou heeft een pedagogisch beleidsplan en een protocol kindermishandeling.
  3. Oppas voor Jou voert jaarlijks samen met de gastouder een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uit op de opvanglocatie, bij u thuis dus.
  4. De betalingen aan de gastouder lopen via Oppas voor Jou.
  5. De gastouders die werken voor Oppas voor Jou voldoen aan de opleidingseisen en andere eisen om als gastouder te kunnen werken.
  6. Oppas voor Jou wordt door de GGD getoetst op alle eisen.
 10. Wanneer de gastouder is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang, de Risico-Inventarisatie is uitgevoerd en op alle punten voldoet, en wanneer de VOG van de gastouder is ontvangen door Oppas voor Jou, kan de gastouder beginnen met haar werkzaamheden.
 11. Per maand betaalt u een vast tarief voor de begeleiding van Oppas voor Jou. Tevens betaalt u het uurloon van de gastouder. Dit zijn alle kosten die u maakt, hier komt verder niets meer bovenop.
 12. Gedurende de hele periode dat de gastouder werkzaam is bij uw gezin, blijft Oppas voor Jou betrokken als begeleider. De begeleiding bestaat onder andere uit:
  1. De financiële administratie: het vervullen van de kassiersfunctie, de maandoverzichten en jaaropgaven van de gastouder.
  2. Er worden regelmatig evaluatiegesprekken gevoerd met u en met de gastouder.
  3. De gastouder krijgt de mogelijkheid om cursussen te volgen die zij nodig heeft om te voldoen aan de eisen aan het werken als gastouder.
  4. Jaarlijkse Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.