Altijd al als nanny willen werken?
Oppas voor Jou is voortdurend op zoek naar gekwalificeerde en professionele nanny’s voor gezinnen in heel Nederland. Heb jij minimaal het diploma ‘Helpende Welzijn’ (MBO-2) en werkervaring in de kinderopvang? Lijkt het je leuk om als nanny aan de slag te gaan binnen een gezin, en de zorg voor de kinderen op je te nemen? Kijk of je voldoet aan onze profielschets en neem dan snel contact met ons op!

Werken als nanny
Wanneer je werkt als nanny, is er sprake van een zeer grote verantwoordelijkheid. Op het moment dat jij voor de kinderen zorgt, ben jij verantwoordelijk voor ze. De kinderen brengen een groot gedeelte van de week met jou door en zien jou als één van hun vertrouwensfiguren. Zij zullen jou ook als voorbeeldfunctie zien. Als nanny zul je veel tijd met de kinderen doorbrengen en breng je bewust, en onbewust, jouw normen en waarden op de kinderen over. Je creëert een veilige, vertrouwde sfeer, waarin de kinderen optimaal kunnen ontwikkelen. Je zorgt dat de ouders blindelings op je kunnen vertrouwen wanneer ze ’s ochtends de deur uitgaan. Gedurende de hele dag zorg je ervoor dat alles op rolletjes loopt, zodat de ouders thuis komen in een prettige, gezellige sfeer. Werken als nanny is afwisselend, geeft veel voldoening en is uitdagend: een superbaan!

Je taken als nanny
Als nanny hoef je je niet snel te vervelen: er is genoeg te doen! Je bent verantwoordelijk voor de verzorging van de kinderen: je zorgt voor voldoende eten, een goede hygiëne en voldoende rust. Je brengt de kinderen naar de sportclub of naar vriendjes, gaat met ze naar de kinderboerderij en doet de boodschappen. Ook enkele licht huishoudelijke taken zullen behoren tot je daginvulling, zodat de ouders in een opgeruimd huis thuis komen. In overleg met ouders zal je al dan niet ook voor het gezin koken. Je biedt een troostende arm, gezelligheid en zorgt er voor dat de kinderen zich optimaal op hun gemak voelen. Er is voldoende tijd voor leuke activiteiten met de kinderen, anderzijds leer je ze ook zichzelf te vermaken. Eigenlijk komt het er op neer dat jij het volledige takenpakket van papa en mama tijdelijk overneemt, en dat is hartstikke leuk!

Oppas voor Jou streeft er altijd naar om een gezin voor je te vinden dat past bij jouw wensen en vaardigheden.

Bekijk hier de profielschets voor het werken als nanny.

Dienstverlening aan Huis
Oppas voor Jou werkt volgens de regeling ‘Dienstverlening aan huis’. Middels deze regeling kunnen ouders gemakkelijker iemand in dienst nemen voor oppaswerk. Voor jou betekent dit dat:

  • Je een contract afsluit met de ouders en dat je in overleg met de ouders je uurtarief afspreekt (mag niet lager zijn dan het minimumloon);
  • Je niet in loondienst werkt, maar wel als werknemer van het gezin wordt gezien.
  • Ouders over jouw loon geen loonheffing en sociale premies hoeven te betalen. Dit houdt echter niet in dat een nanny geen belasting hoeft te betalen. Iedere maand krijg je je salaris bruto uitbetaald, Oppas voor Jou verzorgt de maandoverzichten en jaaropgaven. Je vult jaarlijks je belastingpapieren in en zult dan de belasting over je salaris achteraf betalen. Het is dus verstandig maandelijks een bedrag hiervoor te reserveren.
  • Je recht hebt op een vakantietoeslag van 8% (wordt verrekend in het uurtarief ) en dat maximaal 4 weken vakantie worden doorbetaald. Van deze 4 weken vakantie, dienen in ieder geval 2 weken in een vakantie van de ouders te vallen en de overige 2 weken vakantie worden in onderling overleg met de ouders bepaald;
  • Bij ziekte de eerste 2 werkdagen voor rekening van de nanny komen en vervolgens de nanny maximaal 6 weken wordt doorbetaald (tenminste 70% van het overeengekomen uurtarief, maar tenminste het minimum uurloon);
  • Je niet (verplicht) verzekerd bent voor werknemersverzekeringen. Je kan dus geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). Je kan je hiervoor wel vrijwillig verzekeren, bijvoorbeeld bij het UWV.
  • Je aangifte van de inkomsten bij de Belastingdienst moet doen.
  • Je maximaal drie dagen per week voor hetzelfde gezin kan werken.

Lijkt het je leuk om als nanny te werken? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV op naar sollicitatie@oppasvoorjou.nl.

We zien je brief graag tegemoet!