Kinderopvangtoeslag met een nanny in huis
De kinderopvangtoeslag bestaat uit twee delen: een vaste toeslag en een toeslag die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en dat van een eventuele toeslagpartner. De vaste toeslag en inkomensafhankelijke toeslag wordt beiden betaald door het rijk, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw verzamelinkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang en de kosten die u betaald voor de opvang. De uurprijs waarop de toeslag wordt gebaseerd is voor 2013 vastgesteld op maximaal €5,17 per kind per uur. De Belastingdienst betaalt beide toeslagen in één bedrag aan u uit.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U en uw eventuele partner moeten beiden werken of een opleiding volgen.
  • De nanny en de opvanglocatie moeten voldoen aan alle kwaliteitseisen. De nanny’s die voor Oppas voor Jou werken voldoen aan alle kwaliteitseisen. De opvanglocatie (uw eigen huis) zal door Oppas voor Jou worden gecontroleerd d.m.v. de Risico Inventarisatie & Evaluatie Veiligheid en Gezondheid. Eventuele aanpassingen kunnen dan gemaakt worden zodat uw woning aan alle kwaliteitseisen voldoet.
  • Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet de nanny ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De nanny’s die voor Oppas voor Jou werken worden ingeschreven in dit register wanneer zij daadwerkelijk aan het werk gaan als nanny.
  • Uw kind wordt opgevangen door een nanny die is ingeschreven bij een erkend bemiddelingsbureau zoals Oppas voor Jou.
  • Het kind voor wie u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • De Risico Inventarisatie & Evaluatie Veiligheid en Gezondheid dient afgenomen te zijn op de opvanglocatie.

Oppas voor Jou is een geregistreerd bemiddelingsbureau dat voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen, wij voldoen aan alle eisen die wettelijk gesteld worden aan kinderopvang en worden hierop regelmatig gecontroleerd door de GGD.

Klik hier voor meer informatie over kinderopvangtoeslag.