Koppeling van de nanny aan uw gezin
Zodra Oppas voor Jou een geschikte nanny  voor uw gezin heeft gevonden wordt er een profielschets van deze nanny naar u opgestuurd. Wanneer u denkt dat de nanny zou kunnen voldoen aan uw wensen en verwachtingen wordt er een kennismakingsgesprek bij u thuis gepland. Wanneer de nanny toch niet aan uw verwachtingen voldoet dan zal de zoektocht naar een geschikte nanny worden vervolgd. Wanneer u een goed gevoel heeft bij de nanny, en ook de nanny zelf graag aan de slag gaat binnen uw gezin, dan wordt zij aan uw gezin gekoppeld om de kinderopvang aan huis te bieden.

Er worden vervolgens verschillende overeenkomsten opgesteld:

  1. De overeenkomst tussen Oppas voor Jou en het gezin. Hierin wordt beschreven dat het gezin akkoord gaat met Oppas voor Jou als bemiddelaar tussen het gezin en de nanny. Ook wordt hierin de rol van Oppas voor Jou beschreven en wordt de betalingswijze vermeld.
  2. De overeenkomst volgens de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ tussen de nanny en het gezin. In deze overeenkomst worden de werkdagen- en tijden van de nanny beschreven, evenals voor welke kinderen zij zal zorgen en welke rechten en plichten voor beide partijen gelden.
  3. De overeenkomst tussen Oppas voor Jou en de nanny. Hierin wordt de rol van Oppas voor Jou beschreven en worden de rechten en plichten van beide partijen benoemd.