Hoe wordt een nanny geselecteerd?
Oppas voor Jou hanteert een strenge selectie bij het aanstellen van een nanny, zodat u verzekerd bent van kwalitatief goede en bekwame opvang voor uw kinderen. De nanny’s voldoen allemaal aan de eisen die gesteld worden om als nanny te werken, en tevens om als ouders kinderopvangtoeslag te kunnen ontvangen.

De mogelijke nanny’s worden uitvoerig gescreend en persoonlijk geïnterviewd. Hierbij leggen wij de nadruk op opleiding, ervaring, motivatie en pedagogische visie van de nanny. Voor iedere nanny wordt bij indiensttreding een verklaring omtrent gedrag aangevraagd, welke binnen moet zijn voordat de nanny zal beginnen met haar werkzaamheden. U ontvangt een kopie van deze VOG per post, het origineel blijft in handen van Oppas voor Jou.

Bij het selecteren van een geschikte nanny laten wij ons leiden door uw wensen en verwachtingen ten aanzien van de nanny. Ook besteden wij aandacht aan de mogelijkheden en verwachtingen van de nanny, opdat er een goede match kan ontstaan.

Hoe vinden wij een betrouwbare en goede nanny?
Bij Oppas voor Jou streven wij er naar om hoogwaardige, kwalitatief goede opvang aan huis te bieden. Bij Oppas voor Jou werken pedagogisch coaches en orthopedagogen om uw gezin en uw nanny te ondersteunen bij het pedagogisch verantwoord opvoeden van uw kinderen. Uiteindelijk werkt de nanny één of meerdere dagen per week met uw kinderen, waarbij zij een grote invloed heeft op hun ontwikkeling. Wij hechten dan ook heel veel waarde aan de professionaliteit van de nanny en willen er van verzekerd zijn dat zij beschikt over de kwaliteiten om deze hoogwaardige en pedagogisch verantwoorde opvang te verzorgen. Onze selectiecriteria is dan ook zeer streng en bestaat uit de volgende stappen:

  • Screening van sollicitatiebrief, Curriculum Vitae en Social Media.
  • Het laten invullen van een zeer uitgebreid sollicitatieformulier.
  • Een selectiegesprek waarin niet alleen naar de kwaliteiten en werkervaring van de nanny wordt gevraagd, maar waarin we ook dieper in gaan op (ethische) dilemma’s, persoonlijke overtuigingen en de visie van de nanny op verantwoord pedagogisch handelen.
  • Het checken van referenties van vorige werkgevers.
  • Persoonlijk kennismakingsgesprek bij ouders thuis.
  • Documenten check van alle originele diploma’s, VOG en identiteitsbewijs.
  • Startgesprek waarin de volgende documenten en codes uitvoerig besproken worden: Meldcode Kindermishandeling, Gedragscode Oppas voor Jou, Pedagogisch Beleidsplan Oppas voor Jou en de Beroepscode voor de Kinderopvang.
  • Het door de nanny laten ondertekenen van een verklaring zich te houden aan alle bovenstaande documenten en alle eisen voortvloeiend uit de wetgeving.
  • De nanny is verplicht via Oppas voor Jou een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders af te sluiten.
  • Er vinden regelmatig bijscholingsmomenten plaats waaraan de nanny deel dient te nemen om haar pedagogische kennis op peil te houden.