In de Wet kinderopvang 2010 worden de  kwaliteitseisen aan kinderopvang (aan huis) beschreven. Een nanny moet beschikken over een diploma ‘EHBO aan kinderen’. Daarnaast moet de nanny minimaal voldoen aan het niveau van de MBO-2 opleiding ‘helpende welzijn’. Dit niveau wordt getoetst door middel van een examen of kan behaald worden door een EVC-procedure te doorlopen.

Nanny’s met een opleiding SPW3, SPW4, Onderwijsassistent, Sociaal-Cultureel werker, SPH en PABO krijgen een vrijstelling voor bovenstaande en voldoen aan het niveau van de kwaliteitseisen die beschreven zijn volgens de Wet kinderopvang 2010.

Oppas voor Jou werkt uitsluitend met gekwalificeerde nanny’s, zodat u verzekerd bent van goede en bekwame opvang voor uw kinderen. De nanny’s die voor Oppas voor Jou werken worden zorgvuldig gescreend en geselecteerd op basis van werk-en levenservaring, sociale vaardigheden en andere relevante competenties voor het werken als nanny. Op deze manier kunt u met een gerust hart uw kinderen toevertrouwen aan een nanny van Oppas voor Jou.