Oppas voor Jou:  Kinderopvang aan huis

Missie & Visie
Oppas voor Jou is opgericht om te voorzien in de toenemende vraag naar kwalitatief goede kinderopvang aan huis. Door de kabinetsbezuinigingen gaat de kwaliteit van de reguliere kinderopvang de laatste jaren sterk achter uit. Zo wordt er bezuinigd op personeel en op het aanschaffen van nieuwe meubels. Bovendien worden kinderen in steeds grotere groepen opgevangen. Dit alles komt niet ten goede aan de persoonlijke aandacht voor en de veiligheid van uw kind.

Oppas voor Jou streeft er naar om hoogwaardige, kwalitatief goede opvang aan huis te bieden. En dat gaat verder dan het simpelweg opvangen van de kinderen. Bij Oppas voor Jou maken we gebruik van een uniek concept, bestaande uit 3 speerpunten:

  • Zo veel regelmaat of juist flexibiliteit als u zelf wilt. 
  • Opvoedkundige ondersteuning door Pedagogisch Coaches en Orthopedagogen.
  • Het gebruik van een speciaal voor onze kinderen samengesteld pedagogisch programma, waarmee de ontwikkeling van uw kind op alle gebieden gestimuleerd wordt.

Wie werken er bij Oppas voor Jou?
Bij Oppas voor Jou werken de volgende professionals:

  • Bemiddelingsmedewerkers: de bemiddelingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor het werven en selecteren van geschikte nanny’s en het koppelen van deze nanny’s aan het gezin. Zij komen bij u thuis voor het intakegesprek, de Risico-Inventarisatie en voor evaluatiegesprekken. Bemiddelingsmedewerkers hebben een pedagogische opleiding afgerond en zijn tevens vaak pedagogisch coach.
  • Orthopedagoog:  De orthopedagoog is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid, het monitoren van de kwaliteit- en deskundigheid en is beschikbaar voor het bieden van extra opvoedkundige ondersteuning aan de ouders. De orthopedagogen hebben een opleiding tot Orthopedagoog afgerond aan de Universiteit.
  • Pedagogisch Coaches: De pedagogisch coaches zijn de directe begeleiders van de nanny’s. Zij ondersteunen de nanny door middel van coachingsgesprekken waarin wordt besproken hoe de nanny’s de ontwikkeling van uw kind kunnen monitoren en stimuleren. Ook zijn de pedagogisch coaches er voor al uw vragen over opvoeding. De pedagogisch coaches hebben een opleiding Pedagogiek afgerond op minimaal HBO niveau.
  • Nanny’s: De nanny’s vangen uw kinderen op bij u thuis. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van uw kinderen. Ze richten zich hierbij sterk op de stimulering van de ontwikkeling van uw kinderen. Nanny’s hebben een kindergerichte opleiding voltooid op minimaal MBO niveau 3.